Liczba odwiedzin strony: 89235 Osób na stronie: 1
 

Bożena Grzech
Komornik w Łomży

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 16 poz. 153 - Określenie rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyzna
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z dnia 4 lutego 2004 r.) Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa:   1)   rodzaje czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;   2)   warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać podmioty, którym mogą być powierzane do wykonania te czynności. § 2.  Ustala się rodzaje czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwanej dalej "ustawą":   1)   przetwarzanie danych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy;   2)   pozyskiwanie danych, o których mowa w art. 8 pkt 3 i 4 ustawy;   3)   przygotowywanie do druku, drukowanie, dystrybucja materiałów informacyjnych, wzorów druków, formularzy, w tym wniosków o wypłatę płatności;   4)   przygotowywanie do wysyłania i wysyłanie korespondencji dotyczącej płatności;   5)   wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym opracowań teledetekcyjnych, oraz sporządzanie dokumentacji w tym zakresie;   6)   obsługa i konserwacja systemu informatycznego. § 3.  1. Podmioty, którym może być powierzone wykonywanie czynności wymienionych w § 2, powinny zapewniać:...
Monitor Polski 1995 Nr 16 poz. 192 - Tryb zgłaszania kandydatów oraz powoływanie członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 marca 1995 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów oraz powoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. (M.P. z dnia 31 marca 1995 r.) 1. Prawo do zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ma grupa co najmniej 35 posłów, przy czym poseł może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi. 2. Do wniosku dołącza się uzasadnienie, życiorys kandydata oraz jego zgodę na kandydowanie. 3. Wnioski zgłasza się do Prezydium Sejmu: a)  najpóźniej na 10 dni przed upływem kadencji, b)  w terminie 14 dni od dnia odwołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji lub jego śmierci. 4. Zgłoszone wnioski Prezydium Sejmu kieruje do Komisji Kultury i Środków Przekazu w celu zaopiniowania, przy uwzględnieniu w szczególności, czy kandydat spełnia kryteria wynikające z ustawy o radiofonii i telewizji. Art. 27a Regulaminu Sejmu stosuje się odpowiednio. 5. Sejm powołuje członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów. Powołanie dwóch członków odbywa się w głosowaniu łącznym, chyba że Sejm postanowi inaczej. 6. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów lub w przypadku powoływania dwóch członków większość tę uzyskał tylko jeden kandydat, a zgłoszono więcej kandydatów niż jest miejsc, to w kolejnych turach głosowania skreśla się z listy kandydatów tego kandydata, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów. 7. Jeżeli w głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, ponowne wnioski zgłasza się w terminie 10 dni od dnia głosowania.
KRS 0000260261 - AVANTI SP. J. FIJAŁKOWSKI I SPÓŁKA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
AVANTI SP. J. FIJAŁKOWSKI I SPÓŁKA SP. J. 2006-07-10 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
19 STYCZNIA 9 87-860 CHODECZ CHODECZ WŁOCŁAWSKI KUJAWSKO-POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
888-293-06-61 340205457 0000260261
KRS 0000260260 - TNI PROPERTIES MADEYSKA-KOPIEC & NAUGHTON SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
TNI PROPERTIES MADEYSKA-KOPIEC & NAUGHTON SP. J. SP. J. 2006-07-07 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
GRODZKA 60 31-044 KRAKÓW M. KRAKÓW M. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
676-232-50-11 120283605 0000260260
KRS 0000260259 - STOWARZYSZENIE "LGD 7 - KRAINA NOCY I DNI"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE "LGD 7 - KRAINA NOCY I DNI" STOWARZYSZENIE 2006-07-11 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KOŚCIUSZKI 7 62-840 KOŹMINEK KOŹMINEK KALISKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
968-088-85-48 300357112 0000260259
KRS 0000260258 - ALPHAREC SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ALPHAREC SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-07-11 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
POMORSKA 32 50-218 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
897-171-69-23 20329109 0000260258
KRS 0000260257 - TEMCO KABUSHIKI KAISHA (S.A.) ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
TEMCO KABUSHIKI KAISHA (S.A.) ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 2006-07-07 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MARIANA JACHIMOWICZA 6 58-306 WAŁBRZYCH WAŁBRZYCH WAŁBRZYSKI DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
101-000-13-90 20326217 0000260257
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone komornik Łomża HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Bożena Grzech Komornik w Łomży
adwokat podlaskieradca prawny podlaskienotariusz podlaskiesyndyk podlaskiekancelaria prawna podlaskiedoradztwo prawne podlaskieprawnikReklama